Alex Urban. SMOŁA / TAR
Publikacja Smoła/Tar jest wyjątkową i długo oczekiwaną książką znakomitej współczesnej artystki Alex Urban. Wybranym i zawartym w publikacji ponad pięćdziesięciu pracom, również tym najnowszym, towarzyszą teksty napisane dla artystki przez znakomitych autorów. Wnikliwe eseje poświęcone rozmaitym wątkom w twórczości artystki napisali: Cathryn Drake, Łukasz Kropiowski oraz Sylwia Serafinowicz. Swoimi odczuciami związanymi z twórczością Alex Urban podzieliły się Paulina Ołowska, Agnieszka Smoczyńska i Małgorzata Smagorowicz.

Jak pisze w swoim tekście w książce Sylwia Serafinowicz: "Prace Alex Urban prowadzą nas przez różne odcienie czerni, która pod naszą szerokością geograficzną, w tradycji religijnej, literackiej i malarskiej służyła do zilustrowania ciemności, zagrożenia, pożądania, śmierci, opętania. Te wszystkie trudne do odmalowania stany artystka uchwyciła na twarzach kobiet, głównych bohaterek swoich prac. Łącząc na powierzchni obrazów motywy zaczerpnięte ze współczesności i popkultury z ikonografią chrześcijańską i mitologią, Urban przypomina o osadzeniu naszych współczesnych lęków i ich wizualizacji w wielowiekowym dziedzictwie. Patrząc na wiele z uchwyconych przez nią scen zatraca się poczucie czasu i miejsca. Przedstawione są one bądź na czarnym tle, bądź w lesie, jednocześnie sielskim i złowrogim. W tym świecie czerń zapadającej nocy, oblepia ciała i głowy niczym smoła, przeciągając bohaterów prac Urban na stronę ciemności."

Autorzy: Alex Urban, Cathryn Drake, Łukasz Kropiowski, Sylwia Serafinowicz, Paulina Ołowska, Agnieszka Smoczyńska, Małgorzata Smagorowicz

www.alexurban.pl

Wydawca: Fontarte Editions
Partnerzy: LETO, Warszawa i Galeria Sztuki Współczesnej, Opole
Koncepcja i projekt: Artur Frankowski, Magdalena Frankowska (Fontarte)
Redaktor: Sebastian Gawłowski
Tłumaczenie: Agnes Monod-Gayraud, Ania Rozwadowska

FAED° Nr 10 14,7 × 20,7 cm, 120 stron
druk offsetowy, oprawa miękka Otabind, tłoczenie czarną folią
ISBN: 978-83-934344-9-7
wydanie dwujęzyczne PL/EN
nakład: 600
cena: 49,- zł plus koszt przesyłki
zamówienia: studio@fontarte.com
______________

Alex Urban. SMOŁA / TAR
The publication Smoła/Tar is an unique and long-awaited book by the outstanding contemporary artist Alex Urban. Selected and contained in the publication over fifty works, including the latest ones, are accompanied by texts written for the artist by great authors. Cathryn Drake, Łukasz Kropiowski and Sylwia Serafinowicz wrote insightful essays on various themes in the artist's work. Paulina Ołowska, Agnieszka Smoczyńska and Małgorzata Smagorowicz shared their feelings about Alex Urban's work.

As Sylwia Serafinowicz writes in her text in the book: "The works of Alex Urban lead the spectator through all different shades of black, which serve to illustrate darkness, threat, desire, death and possession across a certain geographical, religious, literary and artistic spectrum. These uncanny states, so difficult to describe, have been depicted in the faces of women and accompanied by themes drawn from contemporary pop culture, Christian iconography and classical mythology. Urban reminds us that our fears today are rooted in a legacy that has been passed down for generations, along with its modes of visualisation. Our understanding of time and place is lost when we look upon the scenes she's devised across her canvases, whether it's set against a plain black background or the countryside, there is something unmistakably familiar but all the while suspiciously malevolent about them. In Urban's world, blackness falls like night over her subjects, smothering their heads and bodies like tar, pulling them into the unspeakable realm of darkness."

Authors: Alex Urban, Cathryn Drake, Łukasz Kropiowski, Sylwia Serafinowicz, Paulina Ołowska, Agnieszka Smoczyńska, Małgorzata Smagorowicz

www.alexurban.pl

Published by: Fontarte Editions
Partners: LETO, Warsaw and Galeria Sztuki Współczesnej, Opole
Concept & graphic design: Artur Frankowski, Magdalena Frankowska (Fontarte)
Editor: Sebastian Gawłowski
Translated by: Agnes Monod-Gayraud, Ania Rozwadowska

FAED N° 10 14,7 × 20,7 cm, 120 pages
offset printing, soft cover Otabind with black foil embossing
ISBN: 978-83-934344-9-7
language: Polish & English
edition: 600
price: 19,- Euro plus shipping costs
order: studio@fontarte.com