NO SLEEP!
A poster and a leaflet for "Nie śpimy!" (No Sleep!) exhibition and the open air events and symposium "Impreza dobra i ryzykowna" (A Good and Risky Event). Artists: Wojciech Bąkowski, Tymek Borowski, Łukasz Jastrubczak, Wojciech Kosma, Franciszek Orłowski, Sławomir Pawszak, Agnieszka Polska, Katarzyna Przezwańska, Paweł Sysiak, Paweł Śliwiński, Rafał Wilk, Julia Zborowska, Piotr Żyliński.
Curatorial Team: Katarzyna Karwańska, Magdalena Nowak, Stanisław Welbel
BWA Gallery Zielona Góra, April-May 2010.